25.август 2017.
Ранг листа - посебан критеријум

Коначне листе

31.јул 2017.

Примљене девојчице
Примљени дечаци
Нису примљене девојчице
Нису примљени дечаци

Упис 2017.

13.jun 2017.

Конкурс 2017. PDF

Пријава за упис

Уверење о приходу

Трошкови накнаде за пријаву на конкурс износе 300 динара и могу се платити на лицу места или на рачун Дома ученика "Јелица Миловановић" број 840-663667-52( уплата за пријаву на конкурс).

Радно време уписне комисије је од 9-15 часова (радним данима) и од 9-12 часова суботом.

Оверене копије прихватаће се уколико су оверене код нотара односно јавних бележника или судова на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће Комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

11.април 2017.

Билтен ДОМИЈАДА 2017. PDF

Огласна табла  • Јеловник 15.01.2018.-21.01.2018.)

  • Цена смештаја и исхране у Дому за месец мај 2018. године износи 5358,00 РСД .

    Цена смештаја и исхране у Дому за месец јун 2018. године износи 4125,00 РСД за све ученике.

    Пример правилно попуњене уплатнице: PDF